Cebolla | Striptease literario

Maqueta interactiva de papel ilustrada a lápiz Interactive flipchart Técnica Làpiz Proyecto personal de autopublicación